קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש הא: ערכים 19-1 מתוך 19
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ה"אה' אלפים  
הא'האדוןתכתובת  
הא'האדוניםתכתובת  
ה"אהאות ה'לשון  
ה"אהדרכה אישיתחינוך  
ה"אהוה אמינא (הייתי אומר)  
ה"אהוי אומר  
ה"אהכנסת אורחיםיהדות  
ה"אהלכה א'יהדות  
ה"אהערה א'  
עם תוספות:
הא'ה1  
הא'ה1000  
הא'האדוןתכתובת  
הא'האדונִיתכתובת  
הא'האחד  
הא'האחת  
הא'האלוהיםיהדות  
הא'האלף  
הא'התיק אזרחימשפטים