קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש וברפ: ערכים 6-1 מתוך 6
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
עם תוספות:
ובר"פובראש פינהגאוגרפיה  
ובר"פובראש פרק  
ובר"פוברבינו פרץיהדות  
ובר"פוברישום פלילימשטרה, משפטים  
ובר"פוברצוף פהתכתובת  
ובר"פוברשות הפיתוחארגונים ומוסדות