קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש והמ"י: ערכים 9-1 מתוך 9
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
והמ"יוהמשכיל יביןיהדות  
עם תוספות:
והמ"יוהמדינת ישראל  
והמ"יוהמזהה ישות  
והמ"יוהמִלת יחסלשון  
והמ"יוהמספר יחידלשון  
והמ"יוהמספר יסודימדעים  
והמ"יוהמעצר ימיםמשפטים  
והמ"יוהמעשה ידי  
והמ"יוהמשטרת ישראלמשטרה