קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש וחנמ: ערכים 4-1 מתוך 4
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
עם תוספות:
וחנ"םוחבר נכבד מאודתכתובת  
וחנ"מוחומר נפץ מרסקצבא  
וחנ"מוחיבור ניתוק מהירצבא  
וחנ"מוחינוך מיוחדחינוך