קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ול"נ: ערכים 14-1 מתוך 14
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ול"נולי נראה  
עם תוספות:
ולנ'ול50  
ולנ'ולנגדמשפטים  
ולנ'ולנהרגאוגרפיה  
ולנ'ולנון  
ולנ'ולנוסח  
ולנ'ולנחלגאוגרפיה  
ולנ'ולנֻסְחָה  
ולנ'ולנקבהלשון  
ולן'ולקיצור מקובל בספרות ימי הביניים של מִלת "בן" או "אִבן"  
ולנ'ולתיק נזקקותמשפטים  
ול"נולא נסחרכלכלה  
ול"נולא נראה  
ול"נולשון נקבהלשון