קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ומשמ: ערכים 13-1 מתוך 13
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
עם תוספות:
ומש"מומשיווי משקלביטויים  
ומש"מומשיכוך מלאתחבורה  
ומש"מומשכר מינימוםכלכלה  
ומש"מומשם מובדל  
ומש"מומשם מספרלשון  
ומש"מומשם משפחה  
ומש"מומשמע מִנַּה (נשמע ממנה)  
ומש"מומתיק פלילי - שכר מינימוםמשפטים  
ומש"מומדריך שאינו מדריךמשחקים ופנטזיה  
ומש"מומחלקת שירות מרחבית  
ומש"םומחלקת שירותי מטהמשטרה  
ומש"מומרכז השילטון המקומי  
ומש"מומשחק מלחמה