קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש מק"מ: ערכים 6-1 מתוך 6
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
מָקָ"םהמרכז לקידום המחשוב והטכנלוגויה בחינוךחינוך  
מק"ממאסר קנס מנהלימשפטים  
מָקָ"םמלווה קצר מועדכלכלה  
עם תוספות:
מק"ממקדט משמרתצבא  
מק"ממקילומטרמידות  
מק"ממקריאה מודרכתחינוך