קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש קמ"ב: ערכים 3-1 מתוך 3
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
קָמָ"בּקורס מודיעין בסיסיצבא קָמָ"בִּים, קָמָ"בֵּי
קָמָ"בּקורס מפקדים בסיסיצבא קָמָ"בִּים, קָמָ"בֵּי
קָמָ"בּקצין מטה בכירצבא קָמָ"בִּית, קָמָ"בִּים, קָמָ"בִּיוֹת, קָמָ"בֵּי