קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שפות
ערכים 20-1 מתוך 34
קיצורהגדרה
אכ'אַכַּדִּית
אנג'אנגלית
אש'אשורית
בל"עבלשון ערב
גר'גרמנית
הונג'הונגרית
הל'הלשון
יו'יוונית
ל'לועזית
ל"אלשון ארמית
ל"אלשון אשכנז
לאט'לאטינית
לט'לטינית
ל"מלשון מקרא
ל"מלשון מִשְׁנָה
ל"עלְשׁון עֵבֶר
לַעַ"זלשון עם זר
לע"חלשון עברית חדשה
ל"פלשון פרס
ל"צלשון צרפת
12

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של