קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תשבצים
ערכים 9-1 מתוך 9
קיצורהגדרה
דו"שדו שלבי
ח'(כתיב) חסר
ל'לועזית
מ'(כתיב) מלא
מוש'מושרה
מש'(שם) משפחה
ס'סלנג
צאודו"שצעד או דו שלבי
ש'שמיעה
1

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של