קיצורים וראשי תיבות בעברית



קיצורים: לשון
ערכים 20-1 מתוך 198
קיצורהגדרה
א"באלף בית
אֶהֱוִ"יסימן לארבע האותיות המשמשות כאמות הקריאה
אהח"עעיצורים אשר אינם מקבלים דגש
אַהֲחַעַ"רסימן לחמש האותיות הגרוניות שאינן מקבלות דגש
אה"קאִמות הקריאה
אוצ"מאוצר מילים
אטב"חסימן למפתח לחילופי אותיות א'-ט' ב'-ח' וכו'
אֵיתָ"ןארבע אותיות השימוש הבאות לפני השורש בעתיד
אל"ףהאות א'
אצה"שאוצר השרשים
אַתְבָּ"ששם למפתח לחילופי אותיות א'-ת' ב'-ש' וכו'
בֶּגֶ"ד כֶּפֶ"תאותיות שתקבלנה דגש קל אם תופענה בראש מילה או אחרי שווא נח
בּוּמַ"ףאותיות אשר ו' החיבור לפניהן תקבל שורוק
בי"תהאות ב'
בַּכְלָ"םסימן לארבע אותיות השימוש המצטרפות אל שם הפועל או אל שמות ותארים
גו"רגוף ראשון
גו"שגוף שלישי
גו"שגוף שני
גִיכַ"קסימן לארבע האתיות המייצגות את העיצורים שמקום חיתוכם בחך
גימ"להאות ג'
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של