קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משחקים ופנטזיה
ערכים 20-1 מתוך 36
קיצורהגדרה
אלרג"האגודה למען רווחת גמדוני הבית
אלרת"םארגון ללא ראשי תיבות מגניבים
אש"אאמא של אוח
בס"גבטלסטאר גלקטיקה
בשמ"אבעיה של מישהו אחר
גל"קגלי קסם
דב"שדמות בלא שחקן
ד"קדרגת קושי
דרג"שדרגת שיריון
ד"שדמות שחקן
העי"גענק ידידותי גדול
ה"פהארי פוטר
חיז"לחי זכרונו לברכה
חסמבא"החיידקים סודיים מאוד בתוך אלוף הארץ
חֲסַמְבָּ"החבורת סוד מוחלט בהחלט
חַפָּ"שׁחייל פשוט
כס"חכוח סיירות חוקר
מב"כמסע בין כוכבים
מד"ימחנה דרקונים ישראלי
מו"דמבוכים ודרקונים
12

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של