קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מדעים
ערכים 20-1 מתוך 200
קיצורהגדרה
א"אאינפרא אדום
א"אאנרגיה אטומית
אא"טאלפא 1 אנטי טריפסין
א"גאורך גל
אה"ראדם הראשון
או"גאורך גל
אטמ'אטמוספירה
אטמו'אטמוספירה
אט"פאדנוזין טריפוספט
אל"אאמצעי לחימה אלקטרונית
אלג'אלגברה
אלמ"גאלקטרומגנטי
אלק'אלקטרון
אלק'אלקטרוניקה
אמ"גאחרי (ה)מפץ (ה)גדול
אמ"גאינדקס מסת (ה)גוף
אנ"מאומד נראות מרבית (מקסימלית)
אס"דאוטומט סופי דטרמיניסטי
אסל"דאוטומט סופי לא דטרמיניסטי
אסל"מאוטומט סופי לא מלא
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של