קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: צבא
ערכים 20-1 מתוך 1731
קיצורהגדרה
א"אאוויר אוויר
א"אאור אחרון
א"אאחזקה אווירית
א"אאינפרא אדום
א"בארוחת בוקר
אבד"שאביזרי דיבור ושמע
אבח"ראירוע ביולוגי חריג
אבט"מאגף ביטחוני מדיני
אַבְטָ"שׁאבטחה שוטפת
אַבְטָ"שׁאבטחת ישובים
אב"כאטומי ביולוגי כימי
אב"מאגף ארגון, בקרה ומִנְהל
אב"צאקדמיה בזמן צבא
אבש"ראבק שריפה
אבש"שאבק שריפה שחור
א"גאימון גופני
אַגָ"אאגף אפסנאות
אֱגוֹ"זאנטי גרילה ולוחמה זעירה
אָגָ"םאגף מבצעים
אָגָ"םאגף מטה
1234567891011

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של