קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תכתובת
ערכים 20-1 מתוך 127
קיצורהגדרה
א'אדון
א'אדונִי
אג"נאדון/גברת נכבדים
אד'אדון
אד"נאדון נכבד
אהו'אהובי
אמ"לאין מה להוסיף
אמ"לאין מה להעיר
אמ"לאין מה לציין
א.נ.אדון נכבד
אנ"מאדון נכבד מאוד
באעה"חבאנו על החתום
בכ"זבכתוב זה
בכ"רבכבוד רב
בס"דבסיעתא דשמיא
בעה"חבא על החתום
ברג"כברגשי כבוד
גא"נגברת/אדון נכבדים
גב'גברת
ג.נ.גברת נכבדה
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של