קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש אפש"ר: ערכים 2-1 מתוך 2
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
א.פ.ש.רהאגף לפיתוח ולשיפור רווחת ביה"סארגונים ומוסדות, חינוך  
אפש"רהעמותה לפיתוח שירותי רווחהארגונים ומוסדות