קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש בי"ס: ערכים 8-1 מתוך 8
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
בי"סבית ספרחינוך  
עם תוספות:
בי"סבי' ספירות  
בי"סביחיד סגולהביטויים  
בי"סביחידה סמסטריאליתחינוך  
בי"סביישוב סכסוךמשפטים  
בי"סבים סוףגאוגרפיה  
בי"סביש סוברים  
בי"סבישיבת סוכהיהדות