קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש במ"א: ערכים 20-1 מתוך 20
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
במ"אבספר מלכים א'יהדות  
עם תוספות:
במ.אבבעל תואר שני באוניברסיטה (MA, Master of Arts)חינוך  
במ"אבמגן אברהםיהדות  
במ"אבמדרש אגדהיהדות  
במ"אבמוסמך אוניברסיטהחינוך  
במ"אבמועצה אזוריתגאוגרפיה  
במ"אבמורי אבייהדות  
במ"אבמחזור אחרוןצבא  
במ"אבמטר אורךמידות  
במ"אבמיזוג אוויר  
במ"אבמלכים א'יהדות  
במ"אבמנחם אב  
במ"אבמס אחידכלכלה  
במ"אבמסכת אבותיהדות  
במ"אבמספר אישיצבא  
במ"אבמעורב אישיספורט  
במ"אבמעמד אישימשפטים  
במ"אבמפקדה ארציתצבא  
במ"אבמקום אחר  
במ.א.במשרד אזורי  
12