קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש בש"פ: ערכים 3-1 מתוך 3
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
בש"פבקשות שונות פלילימשפטים  
עם תוספות:
בש"פבשיעור פרטיחינוך  
בש"פבשם פרטילשון