קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ה"ן: ערכים 16-1 מתוך 16
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ה"נהדלקת נרותיהדות  
ה"נהורים נכבדיםתכתובת  
ה"נהזכרת נשמותיהדות  
ה"נהיתר נישואיןמשפטים  
ה"נהכי נמי  
ה"ןהרצליה נשיםארגונים ומוסדות  
עם תוספות:
הנ'ה50  
הנ'הנגדמשפטים  
הנ'הנהרגאוגרפיה  
הנ'הנון  
הנ'הנוסח  
הנ'הנחלגאוגרפיה  
הנ'הנֻסְחָה  
הנ'הנקבהלשון  
הן'הקיצור מקובל בספרות ימי הביניים של מִלת "בן" או "אִבן"  
הנ'התיק נזקקותמשפטים