קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ה"צ: ערכים 14-1 מתוך 14
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ה"צהלכות צדקהיהדות  
ה"צהלכות ציציתיהדות  
ה"צהן צדקיהדות  
ה"צהר ציוןגאוגרפיה  
ה"צהשם צבאותיהדות  
עם תוספות:
הצ'ה90  
הצ"הצבאצבא  
הצ'הצבאיצבא  
הצ'הצד  
הצ'הצדי  
הצ'הצה"לצבא  
הצהצעד  
הצ'הצפוֹןגאוגרפיה  
הצ'הצרפתיתשפות