קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ה"ת: ערכים 13-1 מתוך 13
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ה"תהחזרת תפוסמשפטים  
ה"תהצגת תכליתצבא  
הת'הִתְפעללשון  
עם תוספות:
הת'ה400  
הת'התו  
הת'התוארלשון  
הת'התחת  
הת'התיבה  
הת'התיקמשפטים  
הת'התמורת  
הת'התרגום  
הת'התרגילחינוך  
הת'התשובה