קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש היא"ס: ערכים 2-1 מתוך 2
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
היא"סהחברה לעזרה למהגרים יהודים )HIAS, Hebrew Immigrants Aid Society(ארגונים ומוסדות  
עם תוספות:
היא"סהיחידה אלקטרונית סטטיתמדעים