קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש הקמ"א: ערכים 3-1 מתוך 3
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
הקמ"אהוראות קבע למתקני אכ"אמשפטים  
עם תוספות:
הקמ"אהקורס מפקדי איסוףצבא  
הקָמָ"אהקצין מקצועי אקדמיצבא קָמָ"אִית, קָמָ"אִים, קָמָ"אִיוֹת, קָמָ"אֵי