קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ו"ע: ערכים 13-1 מתוך 13
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ו"עועדת עררמשפטים  
וע'ועיֵיןתכתובת  
ו"עוקטור עצמימדעים  
עם תוספות:
וע'ו70  
וע.ו(הלל) עומרשמות  
וע.וסוכנות הידיעות עתי"ם  
וע'ועין  
וע'ועַיֵּן!תכתובת  
וע'ועַיֵּן ערך  
וע'ועמוד(ים)  
וע'וערביתיהדות  
וע'וערך  
וע'וערעורמשפטים