קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש וה"ם: ערכים 18-1 מתוך 18
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
וה"םועדת היגוי מחוזיתחינוך  
עם תוספות:
והמ'וה40  
והמ'וה(כתיב) מלאתשבצים  
והמ'והמטרמידות  
והמ'והמטריםמידות  
והמ'והמילואיםצבא  
והמ'והמם  
והמ'והמספיקחינוך  
והמ'והמִסְפַּר  
והמ'והמצוייןחינוך  
והמ'והמרתכתובת  
והמ'והמשל  
וה"מוהוד מלכותו  
וה"מוהוד מעלתו  
וה"מוהלכות מסיםמשפטים  
והמ'והמרצהמשפטים  
וה"מוהני מילי (אלו הדברים)יהדות  
וה"מוהפסקת מסחרכלכלה