קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ח"ג: ערכים 7-1 מתוך 7
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
חג'חגיגהיהדות  
ח"גחומר גלםתעשייה  
ח"גחופש גדולחינוך, זמנים ומועדים  
ח"גחינוך גופניחינוך, ספורט  
ח"גחיריק גדוללשון  
ח"גחכם גדוליהדות  
ח"גחלק ג'