קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש כ"ט: ערכים 9-1 מתוך 9
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
כ"טכל טוב  
כ"טכמעט טובחינוך  
עם תוספות:
כט'כ9  
כט'כ9000  
כט'כטובחינוך  
כט'כטוןמידות  
כט'כטֶפַחמידות  
כט.כטשרני (כרמי)שמות  
כט'כטת