קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש כבה: ערכים 12-1 מתוך 12
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
כב"הכבאות והצלהכיבוי אש  
כב"הכבית הילליהדות  
עם תוספות:
כב"הכבדרך הזאת  
כב"הכבזו הדרך  
כב"הכבית הלליהדות  
כב"הכבניין הורדוסיהדות  
כב"הכבעולם הבאיהדות  
כב"הכבעזרת השםיהדות  
כב"הכברוך הבאברכות  
כב"הכברוך הואיהדות  
כב"הכברוך המקוםיהדות  
כב"הכברוך השםיהדות