קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש כס"ג: ערכים 7-1 מתוך 7
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
כס"גכיסא גלגלים  
עם תוספות:
כס"גכסדרי גודל  
כס"גכסימן ג'  
כס"גכסירת גומיצבא  
כס"גכסירת גרירהצבא  
כס"גכסנהדרין גדולהיהדות  
כס"גכסעיף גדוליהדות