קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ל"פ: ערכים 17-1 מתוך 17
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ל"פלָא פְּלִיגֵי (אין חולקים)  
ל"פלא פֵּרַשׁיהדות  
ל"פלוחמה פסיכולוגיתצבא  
ל"פליל פסחיהדות, זמנים ומועדים  
ל"פלשון פרסשפות  
עם תוספות:
לפ'ל80  
לפ'לפא  
לפלפטור/הכלכלה  
לפ'לפלוני  
לפ'לפלילימשטרה, משפטים  
לפ'לפסוקיהדות  
לפ'לפסקה  
לפ'לפֹּעַללשון  
לפ'לפעם  
לפ'לפרקיהדות  
לפ'לפרשהיהדות  
לפ'לפתוחהיהדות