קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש לֶחִ"י: ערכים 12-1 מתוך 12
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
לֶחִ"ילוחמי חירות ישראלצבא, ארגונים ומוסדות  
עם תוספות:
לח"יל18  
לח"ילחבר יקרתכתובת  
לח"ילחומר יבשמדעים  
לח"ילחוק יסודמשפטים  
לח"ילחזון יחזקאליהדות  
לח"ילחיה יחידה  
לח"ילחיל היםצבא  
לח"ילחינוך ישראליארגונים ומוסדות  
לחי'לחיפהגאוגרפיה  
לח"ילחלק י'  
לח"ילחתימת יד