קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש לֶֹטֶ"ם: ערכים 6-1 מתוך 6
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
לֶֹטֶ"םלימודי טבע משולביםחינוך  
עם תוספות:
לט.מל(התערבות) טיפולית מרסנתחינוך  
לט"מלטוב מאודחינוך  
לט"מלטומאת מתיהדות  
לט"מלטומוגרפיה ממוחשבתבריאות ורפואה  
לט"מלטעמי מקראיהדות, לשון