קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש לע"ע: ערכים 17-1 מתוך 17
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
לע"עלעולמי עד  
לע"עלעת ערב  
לע"עלעת עתה  
עם תוספות:
לע"עלגזרה של פעלים שהאות האמצעית שלהם נכפלתלשון  
לע"עלעבודה עצמיתגאוגרפיה  
לע"עלעד עתה  
לע"עלעיין עודתכתובת  
לע"עלעַיֵּן עמודתכתובת  
לע"עלעַיֵּן ערךתכתובת  
לע"עלעל עניין  
לע"עלעל עצמו  
לע"עלעם עובדארגונים ומוסדות  
לע"עלעמוס עוזשמות  
לע"עלענייני ערבים  
לע"עלערך עצמימדעים  
לע"עלערעור עבודהמשפטים  
לע"עלעשיית עושר