קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש מ"י: ערכים 13-1 מתוך 13
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
מ"ימדינת ישראל  
מ"ימזהה ישות  
מ"ימִלת יחסלשון  
מ"ימספר יחידלשון  
מ"ימספר יסודימדעים  
מ"ימעצר ימיםמשפטים  
מ"ימעשה ידי  
מ"ימשטרת ישראלמשטרה  
מ"י ומ"ימעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוךיהדות  
מי שפד"ןמי שפכי דןארגונים ומוסדות  
עם תוספות:
מי'מ10  
מי'מיוד  
מי'מיחידלשון