קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש מָקָ"ס: ערכים 7-1 מתוך 7
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
מק"סהמפלגה הקומוניסטית הסיניתארגונים ומוסדות  
מָקָ"סמפקד קורסצבא מָקָ"סִית, מָקָ"סִים, מָקָ"סִיוֹת, מָקָ"סֵי
מקס'מקסימוםמידות  
עם תוספות:
מק"סמקנין סודריהדות  
מק"סמקצין סוללהצבא  
מק"סמקצין סיורצבא  
מק"סמקרית ספרגאוגרפיה