קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש מא: ערכים 20-1 מתוך 20
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
מ.אבעל תואר שני באוניברסיטה (MA, Master of Arts)חינוך  
מ"אמגן אברהםיהדות  
מ"אמדרש אגדהיהדות  
מ"אמוסמך אוניברסיטהחינוך  
מ"אמועצה אזוריתגאוגרפיה  
מ"אמורי אבייהדות  
מ"אמחזור אחרוןצבא  
מ"אמטר אורךמידות  
מ"אמיזוג אוויר  
מ"אמלכים א'יהדות  
מ"אמנחם אב  
מ"אמס אחידכלכלה  
מ"אמסכת אבותיהדות  
מ"אמספר אישיצבא  
מ"אמעורב אישיספורט  
מ"אמעמד אישימשפטים  
מ"אמפקדה ארציתצבא  
מ"אמקום אחר  
מ.א.משרד אזורי  
מ"אמשתנה אקראימדעים  
12