קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש מב"א: ערכים 8-1 מתוך 8
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
מב"אמחלקת בקרת איכותתעשייה  
מב"אמנהל בקרת איכותמקצועות  
מב"אמערכת בקרת אשצבא  
מ.ב.אמרכז בקרת איכותארגונים ומוסדות  
עם תוספות:
מב"אמב' אלפים  
מב.א.מבוגר אוניברסיטהחינוך  
מב"אמבן אדם  
מב.א.מבעל תואר ראשון באוניברסיטה (BA, Bachelor of Arts)חינוך