קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש מב"ס: ערכים 9-1 מתוך 9
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
מַבָּ"סמוביל בית ספריחינוך  
מב"סמערכת בקרה לסירוגיןתעשייה  
מַבָּ"סמפקד בית הספרצבא  
מַבָּ"סמפקד בסיסצבא מַבָּ"סִית, מַבָּ"סִים, מַבָּ"סִיוֹת, מַבָּ"סֵי
עם תוספות:
מב"סמב' ספרים  
מב"סמבית סאה  
מב"סמבן סיראיהדות, שמות  
מבס'מבסיפור  
מבס'מבספר