קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ממ"א: ערכים 20-1 מתוך 20
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ממ"אמוביל מים ארצי  
ממ"אמעכב מטבולי אביוטי  
עם תוספות:
ממ.אמבעל תואר שני באוניברסיטה (MA, Master of Arts)חינוך  
ממ"אממגן אברהםיהדות  
ממ"אממדרש אגדהיהדות  
ממ"אממוסמך אוניברסיטהחינוך  
ממ"אממועצה אזוריתגאוגרפיה  
ממ"אממורי אבייהדות  
ממ"אממחזור אחרוןצבא  
ממ"אממטר אורךמידות  
ממ"אממיזוג אוויר  
ממ"אממלכים א'יהדות  
ממ"אממנחם אב  
ממ"אממס אחידכלכלה  
ממ"אממסכת אבותיהדות  
ממ"אממספר אישיצבא  
ממ"אממעורב אישיספורט  
ממ"אממעמד אישימשפטים  
ממ"אממפקדה ארציתצבא  
ממ"אממקום אחר  
12