קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ממ"ג: ערכים 14-1 מתוך 14
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ממ"גהמרכז למחקר גרעיניארגונים ומוסדות  
ממ"גמכון למחקר גרעיניארגונים ומוסדות  
ממ"גמערכות מידע גיאוגרפיגאוגרפיה, ארגונים ומוסדות  
ממ"גמערכת מיקום גלובליתתחבורה  
ממ"גמפקד מגמהצבא  
ממ"גמצנח ממונע גלגליצבא  
עם תוספות:
ממג'ממגילהיהדות  
ממ"גממונה גייגרמדעים  
ממ"גממחזור גדוליהדות  
ממ"גממיליגרםמידות  
ממ"גממִלת גוףלשון  
ממ"גממפקד גףצבא  
ממ"גממקראות גדולותיהדות  
ממ"גממתח גבוהתעשייה  
Can't create/write to file '/tmp/MYHGriuV' (Errcode: 28)Can't create/write to file '/tmp/MYN9O8Kj' (Errcode: 28)
גלישה לערכים סמוכים