קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ממ"י: ערכים 9-1 מתוך 9
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ממ"ימנהל מקרקעי ישראלארגונים ומוסדות  
עם תוספות:
ממ"יממדינת ישראל  
ממ"יממזהה ישות  
ממ"יממִלת יחסלשון  
ממ"יממספר יחידלשון  
ממ"יממספר יסודימדעים  
ממ"יממעצר ימיםמשפטים  
ממ"יממעשה ידי  
ממ"יממשטרת ישראלמשטרה