קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש מתל"ם: ערכים 16-1 מתוך 16
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
מתל"םהמכון התעופתי ללימודים מתקדמיםארגונים ומוסדות  
עם תוספות:
מתֶּלֶ"םמתאטרונים למעברותארגונים ומוסדות  
מתל"ממתאריך לידה משוער  
מת.ל.םמתחנות הקיבוצים לטיפול בילד ובמשפחהארגונים ומוסדות, בריאות ורפואה  
מתל"ממתכנון לפי מצביםמחשבים ואינטרנט  
מתל"םמתכניות לימודים מועשרותארגונים ומוסדות  
מתל"ממתכנית לימודים ומעקבארגונים ומוסדות  
מתל"ממתלול מסלולצבא  
מתֶּלֶ"םמתנועה להתחדשות ממלכתיתפוליטיקה  
מתֶּלֶ"םמתנועה ליהדות מתקדמתארגונים ומוסדות  
מתל"ממתנועה למגע  
מתֶּלֶ"םמתנועה לציונות מגשימהפוליטיקה  
מתל"ממתנופה לבגרות מלאהארגונים ומוסדות  
תל"מ תעסוקה, לימודים ומגורים (בקיבוצים)ארגונים ומוסדות  
מתל"םמתרופות ללא מרשםארגונים ומוסדות  
מתל"ממתשתיות לאומיות למחקרארגונים ומוסדות