קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ס"ג: ערכים 6-1 מתוך 6
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ס"גסדרי גודל  
ס"גסימן ג'  
ס"גסירת גומיצבא  
ס"גסירת גרירהצבא  
ס"גסנהדרין גדולהיהדות  
ס"גסעיף גדוליהדות