קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ע"א: ערכים 7-1 מתוך 7
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ע"אעבודת אלילים  
ע"אעובדי אלילים  
ע"אעוד אפשר  
ע"אעל אודות  
ע"אעמוד א'  
ע"אעניין אחר  
ע"אערעור אזרחימשפטים