קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש פ"א: ערכים 17-1 מתוך 17
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
פ"אהאות פ'לשון  
פ"אפגישה אישית  
פ"אפה אחדביטויים  
פ"אפולינום אופיינימדעים  
פ"אפונקציה עצמיתמדעים  
פ"אפינת אוכל  
פ"אפסוק א'יהדות  
פ"אפעם אחת  
פ"אפרא אדם  
פ"אפרה אדומהצבא  
פ"אפרוטה אחרונה  
פ"אפרוש אחר  
פ"אפרטי אירועמשטרה, משפטים  
פ"אפרק א'יהדות  
פ"אפרק אמצעייהדות  
פ"אפרקי אבותיהדות  
פ"אפרשה א'יהדות