קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש קָמָ"בּ: ערכים 3-1 מתוך 3
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
קָמָ"בּקורס מודיעין בסיסיצבא קָמָ"בִּים, קָמָ"בֵּי
קָמָ"בּקורס מפקדים בסיסיצבא קָמָ"בִּים, קָמָ"בֵּי
קָמָ"בּקצין מטה בכירצבא קָמָ"בִּית, קָמָ"בִּים, קָמָ"בִּיוֹת, קָמָ"בֵּי