קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש קס"ם: ערכים 6-1 מתוך 6
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
קס"םקהילה, סביבה, מקוםחינוך  
קס"םקורסים בסביבה מתוקשבתחינוך  
קס"םקלפי סיפור מטפורייםחינוך  
קס"מקצין סיוע מוטסצבא  
קס"מקצין סיור ומדידותצבא  
קס"םקרקעות, סלעים, מינרליםגאוגרפיה