קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ש"ע: ערכים 20-1 מתוך 20
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ש"עשווה ערך  
ש"עשולחן ערוךיהדות  
ש"עשיעור אישיחינוך  
ש"עשכר עבודהכלכלה  
ש"עשלום עליכםשמות  
ש"עשליש עליוןיהדות  
ש"עשם עצםלשון  
ש"עשמיני עצרתיהדות  
שע'שעותזמנים ומועדים  
ש"עשעות עבודה  
ש"עתיק שכר עבודהמשפטים  
עם תוספות:
שע'ש70  
שע.ש(הלל) עומרשמות  
שע.שסוכנות הידיעות עתי"ם  
שע'שעין  
שע'שעַיֵּן!תכתובת  
שע'שעַיֵּן ערך  
שע'שעמוד(ים)  
שע'שערביתיהדות  
שע'שערך  
12