קיצורים וראשי תיבות בעברית


תוצאות חיפוש ש"פ: ערכים 14-1 מתוך 14
קיצורהגדרהנושאנטיות ותחביר
ש"פשיעור פרטיחינוך  
ש"פשם פרטילשון  
עם תוספות:
שפ'ש80  
שפ'שפא  
שפשפטור/הכלכלה  
שפ'שפלוני  
שפ'שפלילימשטרה, משפטים  
שפ'שפסוקיהדות  
שפ'שפסקה  
שפ'שפֹּעַללשון  
שפ'שפעם  
שפ'שפרקיהדות  
שפ'שפרשהיהדות  
שפ'שפתוחהיהדות